Christof Bernhart

Christof Bernhart

Dr. iur.

Geboren am 6. Juli 1960, Studium an der Universität Bern, 1989 Anwaltspatent des Kantons St. Gallen. 1992 Promotion zum Dr. iur magna cum claude der Universität Bern, seit 1992 selbständiger Rechtsanwalt

Publikation(en)

24 48 96 Gitter Liste 1-1 von 1
zum
Anfang