Bettina Fischer

Bettina Fischer

Juristin

2016 - 2020: Bachelorstudium Rechtswissenschaften Uni Basel

2020 - 2022: Masterstudium Rechtswissenschaften Uni Basel

2019 - 2021: Hilfsassistentin am Lehrstuhl für Soziales Privatrecht, Uni Basel

2021 - 2022: Studierende in Assistenzfunktion am Lehrstuhl für Soziales Privatrecht, Uni Basel

2022 - 2023: Volontärin bei Vischer (Basel) 2023: Volontärin am Strafgericht Basel-Stadt

Publikation(en)

24 48 96 Gitter Liste 1-1 von 1
zum
Anfang