Martin Liebi

Dr. iur., LL.M.

Head Capital Markets Legal,
PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Richter am Handelsgericht Zürich,
Lehrbeauftragter an der Universität Zürich

Publikation(en)

24 48 96 Gitter Liste 1-2 von 2
zum
Anfang